ติดต่อ สพม.24

Body

สถานที่ตั้ง   ถนนถีนานนท์ ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
เว็ปไซค์สำนักงานฯ www.sesao24.go.th
โทรศัพท์ 0-4381-0543   โทรสาร 0-4381-0620
เบอร์มือถือประจำกลุ่มต่าง ๆ ใน สพม.24
กลุ่มบริหารงานบุคคล     08-8557-7394
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์    08-8557-7395
หน่วยศึกษานิเทศฯ      08-8557-7396
กลุ่มอำนวยการ          08-8557-7397
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 08-8557-7398
กลุ่มนโยบายและแผน 08-8557-7399
หน่วยตรวจสอบภายใน 08-8565-9583