กิจกรรมค่าย "เทิดไท้ศาสตร์พระราชา เติมพลังปัญญา เสริมสร้างทักษะภาษาไทย"

กรอกรายชื่อนักเรียนแกนนำเข้าร่วมกิจกรรม ณ ค่ายเรียนรู้โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 15 - 16 กันยายน 2560

ภาพประกอบ

กลุ่ม/หน่วยงาน

กลุ่มนิเทศ ฯ