วันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ราษาราชการแทน ผอ.สพม.24 และ บุคคลากรในสังกัด ร่วมรับคณะติดตามและประเมิณผลการบริหารจัดการศึกษาประจำปี งบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมโปงลาง สพม.24