วันที่ 10 กันยายน 2560 นายปริญญา จุฑาสงฆ์ รักษาราชการแทน ผอ.สพม 24 ร่วมพิธีเปิด OBEC YOUNG BEACH VOLLEYBALL 2017 ณ สนามแข่งขัน KPS WORLD GRAND PRIX KALASIN สนามกีฬา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์