รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลนักเีันรทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2560 เพื่อบรรจจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ดาวน์โหลด

ไฟล์แนบ

กลุ่ม/หน่วยงาน

กลุ่มบริหารงานบุคคล