งบทดลอง สพม.เขต 24 งวดที่ 12 ประจำเดือนกันยายน 2560

งบทดลอง สพม.เขต 24 งวดที่ 12 ประจำเดือนกันยายน 2560

กลุ่ม/หน่วยงาน

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์