6 พ.ย. 2560 เวลา 08.30 น.นายปริญญา จุฑาสงฆ์ รอง ผอ.สพม. รักษาราชการแทน ผอ.สพม.24 นำคณะผู่บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงาน สวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์ ณ บริเวณหน้า สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24

2