นายปริญญา จุฑาสงฆ์ รักษาราชการแทน.ผอ.สพม.24..เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร

ืn