วันพุธที่ 8 พ.ย.2560 ท่านรองปริญญา จุฑาสงฆ์ รอง ผอ.สพม.รักษาราชการแทน ผอ.สพม.24 เข้าร่วมฟังชี้แจง"พุธเช้า ข่าว สพฐ" ข่าวสารแนวทางการปฏิบัติงานและเร่งรัดการดำเนินงานไปยัง สพท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง