วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 น. ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผอ.สพม.24 พบปะผู้สมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ณ ห้องประชุมโปงลาง สพม.24

10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 น. ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค  ผอ.สพม.24 พบปะผู้สมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ณ ห้องประชุมโปงลาง สพม.24