รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

 

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2560

รายงาน

               ประจำเดือน                  

           หมายเหตุ                 
มกราคม -
กุมภาพันธ์ ดาวน์โหลด(แก้ไขแล้ว)
มีนาคม  
เมษายน  
พฤษภาคม  
มิถุนายน   
กรกฎาคม  
สิงหาคม  
กันยายน  
ตุลาคม  
พฤศจิกายน  
ธันวาคม  

 

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2559

รายงาน

               ประจำเดือน                  

           หมายเหตุ                 
มกราคม -
กุมภาพันธ์ ดาวน์โหลด 
มีนาคม  -
เมษายน
พฤษภาคม ประชุม สพม.24 สัญจร 
มิถุนายน ดาวน์โหลด   
กรกฎาคม ดาวน์โหลด 
สิงหาคม  ดาวน์โหลด 
กันยายน ดาวน์โหลด
ตุลาคม  
พฤศจิกายน ดาวน์โหลด 
ธันวาคม ดาวน์โหลด