โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร และนักเรียนร่วมจัดทำ"ดอกดารารัตน์"

 14 มิ.ย.2560คณะครู นักเรียน โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  ร่วมกันจัดทำ

"ดอกดารารัตน์"